19 kwietnia 2017

O. Lombardi: marginalizacja religii niebezpieczna dla życia społecznego

W Warszawie odbyła się konferencja poświęcona „Koncepcji państwa w perspektywie nauczania kard. J. Ratzingera – Benedykta XVI”. – Zapomnienie o Bogu jak również marginalizacja religii w życiu publicznym i utrata perspektywy transcendentnej, są zagrożeniem dla życia społecznego i dla godności każdej osoby ludzkiej – powiedział były rzecznik Benedykta XVI o. Federico Lombardi SJ.

Podczas konferencji referat wygłosi m.in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, który mówić będzie o relacji Kościół-państwo w myśli kard. Ratzingera – Benedykta XVI.

Ks. Lombardi przyznał, że śledząc nauczanie Benedykta XVI podczas całego jego pontyfikatu miał możliwość zrozumieć, że jego przesłanie nie było skierowane tylko do wspólnoty wierzących katolików, ale „dotyczyło dobra każdej osoby ludzkiej, widzianej jako obraz Boga; podkreślało szacunek do osoby ludzkiej i jej niezbywalną godność”. Ukierunkowane było także na „obronę każdego człowieka przed jakąkolwiek formą pogardy, nadużyć i przemocy”.

Mówiąc o spuściźnie Benedykta XVI, o. Lombardi powiedział, że „Józef Ratzinger – Benedykt XVI jest głęboko przekonany, że prawdziwy ostateczny fundament porządku zdolnego zabezpieczyć godność i wartość osoby ludzkiej jest związany z uznaniem przez rozum ludzki prawdy obiektywnego porządku moralnego, osadzonego ostatecznie w stwórczym umyśle Boga który stwarza i który miłuje„. A z kolei „zaprzeczenie Boga czy zapomnienie o nim, jak również marginalizacja religii w życiu publicznym i utrata perspektywy transcendentnej w kulturze, stanowią przyczyny niebezpiecznego procesu o poważnych skutkach dla życia społecznego i dla obrony godności każdej osoby ludzkiej”.

Ks. Lombardi przypomniał, że Benedykt XVI przypominał o tym wielokrotnie, a w sposób najpełniejszy w swoim wystąpieniu w Reichstagu w Berlinie, gdzie wobec Parlamentu Niemieckiego mówił o podstawach liberalnego państwa prawa. „W tym wyjątkowym miejscu – zdaniem o. Lombardiego – rozbrzmiała jasna, odważna i mocna przestroga o strasznych konsekwencjach wykorzystywania władzy pozbawionej świadomości względności swojej natury, nie uznającej już odniesienia do obiektywnego porządku moralnego, do wyższego fundamentu, który winien być nietykalny dla samej władzy”.

Wyjaśnił, że Benedykt XVI był przekonany i zawsze podkreślał, że „wiara służy rozumowi swoją pomocą, rozum zaś ze swej strony chroni religię przed poważnym ryzykiem integralizmów”.

Fot. Eliza Bartkiewicz / BPKEP

Konferencja w SKEP o Benedykcie XVI

Przypomniał następnie, żeBenedykt XVI idąc śladami Jana Pawła II odbył w 2006 r. wizytę w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz/Birkenau, która była „pielgrzymką ludzką i duchową”, przypominając tam, że „każda osoba winna zastanowić się nad fundamentami współżycia między ludźmi w sprawiedliwości i pokoju, będąc świadomym zagrożeń, jakie niestety stale istnieją”.

Podkreślił też znaczenie słów, jakie Jan Paweł II pozostawił Polakom w trakcie swej ostatniej podróży do Polski w 2002 r. kiedy „wezwał naród polski, by kierował się duchem miłosierdzia, bratniej solidarności, troską o wspólne dobro, i wyraził mocną nadzieję, że w ten sposób naród ten nie tylko znajdzie właściwe sobie miejsce w zjednoczonej Europie, ale wzbogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat”.

W konferencji odbywającej się w sekretariacie KEP biorą udział m.in. marszałkowie Sejmu – Marek Kuchciński i Senatu – Stanisław Karczewski, minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, a także parlamentarzyści, rektorzy wyższych uczelni i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce wraz z dziekanem korpusu abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce oraz liczni biskupi.

Podczas konferencji referaty wygłoszą m.in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, metropolita wrocławski abp Józef Kupny i ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Polecane filmy


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.15162801742554