2 października 2020

Nagrody Ratzingera: Jean-Luc Marion i Tracey Rowland

Francuski filozof i teolog, prof. Jean-Luc Marion oraz Australijka, specjalistka w zakresie filozofii, filozofii polityki i teologii, prof. Tracey Rowland to tegoroczni laureaci Nagrody Ratzingera. Przyjmą ją z rąk papieża Franciszka 14 listopada w Watykanie – poinformował przewodniczący Rady Administracyjnej watykańskiej Fundacji Benedykta XVI/Josepha Ratzingera, ks. Federico Lombardi SJ.

Prof. Jean-Luc Marion (ur. w Paryżu w 1946 r.), jest filozofem i teologiem. Studiował w École Normale Supérieure, był uczeniem Althussera, Derridy i asystentem F. Alquié. Od 1981 roku wykładał metafizykę w 1981 r. najpierw w Nanterre (Paryż X), a następnie od 1995 roku na Sorbonie (Paryż IV). Refleksja Mariona rozwinęła się wokół dwóch podstawowych kierunków, historii filozofii i fenomenologii. W historii filozofii charakter fundamentalny mają jego wypowiedzi na temat Kartezjusza i historii metafizyki. Jednak zasadniczy jego wkład należy umieścić w dziedzinie fenomenologii, w nurcie w którym znajdują się również Lévinas, Ricoeur, M. Henry i Derrida, którego był też uczniem. W ślad za Lévinasem, Marion wypracował fenomenologię miłości i bytu jako daru, co ma swój najpełniejszy wyraz w dziele Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation. Marion jest członkiem Akademii Francuskiej (2008), autorem licznych publikacji i redaktorem kilku prestiżowych czasopism naukowych. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Współpracuje obecnie z międzynarodowym magazynem Communio.

Prof. Tracey Rowland urodziła się 7 lipca 1963 r. w Australii, studiowała prawo, a następnie filozofię i filozofię polityki na uniwersytetach w Queensland i Melbourne. Posiada doktorat Uniwersytetu Cambridge na temat relacji między teologią XX wieku a ideą kultury, z odniesieniem w szczególności do filozofii Alasdair’a MacIntyre’a i teologii Henri'ego De Lubaca oraz Josepha Ratzingera. W latach 2001 - 2017 była dziekanem Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II w Melbourne. W tym samym czasie uzyskała licencjat kanoniczny i doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Obecnie prowadzi katedrę naukową teologii św. Jana Pawła II na Notre Dame University of Australia. Wśród jej głównych dzieł znajdują się dwa poświęcone myśl J. Ratzingera i przetłumaczone na kilka języków: Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI (2008) i Benedykt XVI, Przewodnik dla zakłopotanych (2017). Opublikowała ponad 150 artykułów. Jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego magazynu Communio. Jej działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje różne dziedziny teologii, w szczególności teologię fundamentalną, antropologię teologiczną i ekumenizm. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

za vatican.va

 

ks. Proboszcz

 

Polecane filmy


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.063068866729736