2 października 2021

Przyznano Nagrodę Ratzingera

13 listopada w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty Franciszek wręczy Nagrodę Ratzingera 2021 dla prof. Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz oraz Ludgera Schwienhorsta-Schönbergera – poinformowała watykańska Fundacja Ratzingera.

Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, urodziła się w 1945 r. w Oberwappenhöst (Niemcy).
Studiowała filozofię, germanistykę i nauki polityczne na uniwersytetach w Monachium i Heidelbergu. W 1971 r. uzyskała doktorat z filozofii, a w 1979 r. habilitację na Uniwersytecie w Monachium. Jest emerytowanym profesorem filozofii religii i nauk porównawczych o religii na Uniwersytecie w Dreźnie, gdzie wykładała w latach 1993-2011. Jest znaną specjalistką w zakresie studiów nad Edytą Stein i Romano Guardinim, którego Opera Omnia również redagowała. Jest członkiem Prezydium Europejskiego Instytutu Filozofii i Religii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Benedykta XVI w Heiligenkreuz/Wiedeń.

Prof. Ludger Schwienhorst-Schönberger, urodził się w 1957 r. w Lüdinghausen (Niemcy).
Studiował filozofię, teologię i Pismo Święte w Monachium i Münster. Doktoryzował się w 1989 r., a habilitował w 1992 r. na Uniwersytecie w Münster. Od 1993 r. wykłada egzegezę Starego Testamentu i język hebrajski na Uniwersytecie w Passau (Pasawa). Od 2007 roku jest profesorem Starego Testamentu na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest uważany za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie ksiąg mądrościowych, a w szczególności Pieśni nad Pieśniami.

Zaproszono również dwoje laureatów Nagrody Ratzingera 2020. W ubiegłym roku sytuacja sanitarna wymusiła odwołanie zaplanowanej audiencji papieskiej. Zeszłoroczni laureaci to:
Prof. Jean-Luc Marion (ur. w Paryżu w 1946 r.), jest filozofem i teologiem. Studiował w École Normale Supérieure, był uczeniem Althussera, Derridy i asystentem F. Alquié. Od 1981 roku wykładał metafizykę w 1981 r. najpierw w Nanterre (Paryż X), a następnie od 1995 roku na Sorbonie (Paryż IV). Refleksja Mariona rozwinęła się wokół dwóch podstawowych kierunków, historii filozofii i fenomenologii. W historii filozofii charakter fundamentalny mają jego wypowiedzi na temat Kartezjusza i historii metafizyki. Jednak zasadniczy jego wkład należy umieścić w dziedzinie fenomenologii, w nurcie w którym znajdują się również Lévinas, Ricoeur, M. Henry i Derrida, którego był też uczniem. W ślad za Lévinasem, Marion wypracował fenomenologię miłości i bytu jako daru, co ma swój najpełniejszy wyraz w dziele Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation. Marion jest członkiem Akademii Francuskiej (2008), autorem licznych publikacji i redaktorem kilku prestiżowych czasopism naukowych. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Współpracuje obecnie z międzynarodowym magazynem Communio.

Prof. Tracey Rowland urodziła się 7 lipca 1963 r. w Australii, studiowała prawo, a następnie filozofię i filozofię polityki na uniwersytetach w Queensland i Melbourne. Posiada doktorat Uniwersytetu Cambridge na temat relacji między teologią XX wieku a ideą kultury, z odniesieniem w szczególności do filozofii Alasdair’a MacIntyre’a i teologii Henri’ego De Lubaca oraz Josepha Ratzingera. W latach 2001 – 2017 była dziekanem Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II w Melbourne. W tym samym czasie uzyskała licencjat kanoniczny i doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Obecnie prowadzi katedrę naukową teologii św. Jana Pawła II na Notre Dame University of Australia. Wśród jej głównych dzieł znajdują się dwa poświęcone myśl J. Ratzingera i przetłumaczone na kilka języków: Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI (2008) i Benedykt XVI, Przewodnik dla zakłopotanych (2017). Opublikowała ponad 150 artykułów. Jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego magazynu Communio. Jej działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje różne dziedziny teologii, w szczególności teologię fundamentalną, antropologię teologiczną i ekumenizm. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

 

ks. Proboszcz

 

Polecane filmy


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.063622951507568