20 lutego 2021

Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI

Publikacja Pani Prof. Lidii Fiejdasz-Buczek, Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL w 2019 roku w Lublinie. Autorka, jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jej zainteresowania szczególnie obejmują problematykę dowodzenia cudu w fazie diecezjalnej i rzymskiej.

Głównym celem naukowym rozprawy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kształtowało się prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Aby ten cel zrealizować autorka sformułowała inne, bardziej szczegółowe cele, mianowicie: w jaki sposób Benedykt XVI kontynuował odnowę prawa kanonizacyjnego zapowiedzianą już na Soborze Watykańskim II i przeprowadzoną przez Jana Pawła II; jakie elementy wprowadził papież Ratzinger do obrzędu beatyfikacji i kanonizacji; jaki wpływ miały one na praktykę wynoszenia do chwały ołtarzy; w jakich sprawach Papież zezwolił na promulgowanie dekretów super martyrio, super virtutibus i super miraculo; wobec jakiego rodzaju zjawisk nadprzyrodzonych Konsulta Medyczna orzekła, że są one niewytłumaczalne z punktu widzenia współczesnej wiedzy medycznej; w jakim stopniu papieskie nauczanie o świętości oraz osobiste świadectwo życia wpłynęło na promowanie świętości kanonizowanej i wzory do naśladowania przedstawiane w aktach beatyfikacji i kanonizacji; do kogo adresowane są przesłania. Pomocniczym celem rozprawy jest skatalogowanie i usystematyzowanie dekretów (super martyrio, super virtutibus, super miraculo), litterae apostollicae oraz litterae decretales ogłaszających kanonizację.

W swojej publikacji zwraca ona uwagę na to, że nauczanie o świętych, tak żywo obecne w pontyfikacie Benedykta XVI, w jego świadectwie życia, miało znaczący wpływ na praktykę. Świętych nazywał on „perłami”, mistrzami, pionierami i animatorami nowej ewangelizacji, animatorami powołań kapłańskich, zakonnych i świeckich, sługami miłości. Wskazuje na ich przykład, nauczanie i wstawiennictwo. Benedykt XVI stawiał na miłość. Jest ona myślą przewodnią w sprawach męczenników i wyznawców, tematem pierwszej encykliki oraz głównym przesłaniem pontyfikatu.

Otrzymane wyniki badań ukazane w publikacji mogą stać się przyczynkiem do kolejnych studiów nad świętością kanonizowaną za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Poza walorem naukowym, systematyzującym, studium ma charakter praktyczny. Postulatorzy spraw, członkowie trybunałów kanonizacyjnych oraz wszyscy zainteresowani mogą odnaleźć w rozprawie komentarze do aktualnego ustawodawstwa i jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawach udowodnienia męczeństwa, heroiczności cnót i cudów.

ks. Proboszcz

 

Polecane filmy


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
102 0.072256088256836